About: cogpaguanma

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע באופן בלעדי מסדר העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק בחשבון החשבון של המודל. מחיר ההשכרה היומי הממוצע של הדירה בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת עובדים שקופה. בונוסים מלקוחות הילדה עוזבים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – צור בנות תעסוקה טובות עם רווחים רציניים, והגברים שלנו עושים שירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות ליצור שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.

Recent Posts by cogpaguanma

No post yet.

Recent Comments by cogpaguanma

    No comments by cogpaguanma yet.