About: ablikontflan

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – להפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על סדר העובד, מכיוון שעלויות השכירות הן על כתפי העובד. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.

Recent Posts by ablikontflan

No post yet.

Recent Comments by ablikontflan

    No comments by ablikontflan yet.